Καλωσήλθατε στο Angels World

Ένας κόσμος κατασκευασμένος απο 3 Αγγέλους

Follow us

Εντυπωσιακά νέα δεδομένα για τη σχέση μεταβολισμού – ηλικίας

Εντυπωσιακά νέα δεδομένα για τη σχέση μεταβολισμού – ηλικίας

Σύμφωνα με πρόσφατα ευρήματα που δημοσιεύθηκαν στο περιοδικό Science, ο μεταβολισμός φτάνει στο αποκορύφωμά του πολύ νωρίτερα στη ζωή και επιβραδύνεται πολύ αργότερα από ό,τι πιστεύαμε προηγουμένως. Πριν εμβαθύνουμε στις λεπτομέρειες της νέας έρευνας, ας ορίσουμε μερικούς όρους.

Ο μεταβολισμός είναι ο συνδυασμός όλων των χημικών διεργασιών που επιτρέπουν σε έναν οργανισμό να διατηρηθεί στη ζωή. Για τους ανθρώπους, αυτό περιλαμβάνει τη μετατροπή της ενέργειας από τα τρόφιμα σε ενέργεια για λειτουργίες που συντηρούν τη ζωή, όπως η αναπνοή, η κυκλοφορία του αίματος, η οικοδόμηση και η επιδιόρθωση κυττάρων, η πέψη των τροφίμων και η διαχείρηση των αποβλήτων.

Η ελάχιστη ποσότητα ενέργειας που απαιτείται για την εκτέλεση αυτών των βασικών λειτουργιών όταν ένας οργανισμός είναι νηστικός και σε ηρεμία είναι γνωστός ως βασικός μεταβολικός ρυθμός ή BMR, ο οποίος μπορεί να υπολογιστεί με διάφορες ηλεκτρονικές αριθμομηχανές, οι οποίες λαμβάνουν υπόψη το ύψος και το βάρος ενός ατόμου, όπως και την ηλικία και το φύλο. Το BMR αναφέρεται συχνά ως μεταβολικός ρυθμός ηρεμίας ή RMR.

Η συνολική ενεργειακή δαπάνη (TEE) είναι ένας συνδυασμός του BMR με την ενέργεια που χρησιμοποιείται για σωματικές δραστηριότητες και την ενέργεια που χρησιμοποιείται για την πέψη των τροφών (γνωστή ως διαιτητική θερμογένεση). Για τους ενήλικες με καθιστική ζωή, το BMR αντιπροσωπεύει περίπου το 50% έως 70% της συνολικής παραγωγής ενέργειας, η διατροφική θερμογένεση για το 10% έως το 15% και η σωματική δραστηριότητα για το υπόλοιπο 20% έως 30%.

Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν ορισμένοι παράγοντες που επηρεάζουν την ενεργειακή δαπάνη, όπως η ηλικία, το φύλο, η μάζα σώματος, η σύσταση του σώματος, η σωματική δραστηριότητα και η ασθένεια, ωστόσο η τελευταία ολοκληρωμένη μελέτη, η οποία περιελάμβανε δεδομένα από ανθρώπους σε όλο τον κόσμο, αποκάλυψε εκπληκτικές πληροφορίες σχετικά με τη χρονική συσχέτιση ηλικίας και σχετικού μεταβολισμού και τις αλλαγές κατά τη διάρκεια της ζωής.

Ποιοι συμμετείχαν στη μελέτη;

Στη μελέτη συμμετείχαν 6.421 άτομα (64% γυναίκες) ηλικίας μεταξύ 8 ημερών και 95 ετών από 29 χώρες σε όλο τον κόσμο.

Τι περιελάμβανε η μελέτη;

Οι ερευνητές υπολόγισαν τη συνολική ενεργειακή δαπάνη (ΤΕΕ) χρησιμοποιώντας μετρήσεις νερού με διπλή σήμανση (το χρυσό κανόνα για τη μέτρηση της ενεργειακής δαπάνης). Χρησιμοποίησαν μαθηματικά μοντέλα και προσαρμογές για να λάβουν υπόψη τις διαφορές στο μέγεθος του σώματος, την ηλικία και την αναπαραγωγική κατάσταση. Τα ευρήματά τους αποκάλυψαν τέσσερις διακριτές φάσεις προσαρμοσμένης συνολικής και βασικής ενεργειακής δαπάνης κατά τη διάρκεια της ζωής.

Ποια ήταν τα ευρήματα της μελέτης;

Οι φάσεις της ενεργειακής δαπάνης που περιγράφονται στη μελέτη είναι οι εξής:

-Νεογνά (1 μήνα έως 1 έτος)

Τα νεογνά του πρώτου μήνα της ζωής είχαν (προσαρμοσμένη στο μέγεθος) ενεργειακή δαπάνη παρόμοια με αυτή των ενηλίκων. Οι ενεργειακές δαπάνες αυξήθηκαν ραγδαία κατά το πρώτο έτος, φτάνοντας στο μέγιστο στα 0,7 έτη. Τα άτομα μεταξύ 9 και 15 μηνών είχαν προσαρμόσει τις ενεργειακές τους δαπάνες σε ποσοστό σχεδόν κατά 50% υψηλότερο από αυτές των ενηλίκων.

-Παιδική ηλικία και εφηβεία (1 έως 20 ετών)

Αν και οι συνολικές και βασικές δαπάνες καθώς και η μάζα χωρίς λίπος συνέχισαν να αυξάνονται με την ηλικία σε όλη την παιδική και εφηβική ηλικία, οι δαπάνες προσαρμοσμένες στο μέγεθος μειώνονταν σταθερά σε όλη αυτή την περίοδο. Το σεξ δεν είχε καμία επίδραση στο ρυθμό μείωσης. Στα 20,5 έτη, τα προσαρμοσμένα TEE και RMR έφτασαν σε ένα σταθερό σημείο όμοιο με αυτό των επιπέδων ενηλίκων. Αξίζει να σημειωθεί ότι δεν υπήρξε αύξηση στην προσαρμοσμένη συνολική ή βασική ενεργειακή δαπάνη κατά την εφηβική ηλικία 10 έως 15 ετών.

-Ενήλικοι (20 έως 60 ετών)

Η συνολική και βασική δαπάνη και η μάζα χωρίς λίπος ήταν σταθερά από τις ηλικίες 20 έως 60, ανεξαρτήτως φύλου. Τα προσαρμοσμένα TEE και RMR παρέμειναν σταθερά ακόμη και κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, και οποιαδήποτε αύξηση στη μη προσαρμοσμένη ενεργειακή δαπάνη κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης οφειλώταν στην αύξηση της μάζας σώματος. Το σημείο στο οποίο το προσαρμοσμένο ΤΕΕ άρχισε να μειώνεται ήταν η ηλικία των 63 ετών και για το προσαρμοσμένο BMR ήταν η ηλικία των 46,5 ετών .

-Μεγαλύτερη ενήλικη ζωή (>60 ετών)

Στα 60 περίπου χρόνια, το TEE και το BMR άρχισαν να μειώνονται, μαζί με τη μάζα χωρίς λίπος και τη μάζα λίπους. Ωστόσο, οι μειώσεις στην ενεργειακή δαπάνη ξεπέρασαν τις αναμενόμενες μόνο από τη μειωμένη μάζα σώματος. Τα προσαρμοσμένα TEE και BMR μειώθηκαν κατά 0,7% ετησίως και για άτομα ηλικίας 90 ετών και άνω, ενώ η προσαρμοσμένη συνολική δαπάνη ήταν περίπου 26% χαμηλότερη από αυτή των μεσήλικων.

 

Ποια είναι τα βασικά σημεία αυτής της μελέτης;

Αυτή η μελέτη αμφισβητεί τις προηγούμενες πεποιθήσεις ότι ο μεταβολισμός συσχετίζεται στενά με τη μεταβολική δραστηριότητα των οργάνων καθ’ όλη τη διάρκεια της ανάπτυξης, έτσι ώστε να είναι πολύ υψηλός στη βρεφική, παιδική και εφηβική ηλικία και σταδιακά να μειώνεται κατά την ενήλικη ζωή και τη μεγάλη ηλικία. Αντίθετα, οι συγγραφείς παρατήρησαν ότι το BMR ήταν 30% υψηλότερο από ό,τι θα αναμενόταν με βάση τη σύνθεση σώματος και οργάνων σε παιδιά ηλικίας 1 έως 20 ετών και 20% χαμηλότερο από το αναμενόμενο σε ενήλικες 60 ετών και άνω. Αυτές οι αποκλίσεις στο αναμενόμενο TEE και BMR στην παιδική ηλικία και την τρίτη ηλικία υποστηρίζουν την ιδέα ότι οι μεταβολικές αλλαγές που σχετίζονται με την ηλικία μπορεί να διαδραματίσουν σημαντικότερο ρόλο από ό,τι τους είχαμε αποδώσει προηγουμένως. Επιπλέον, αυτά τα αποτελέσματα υποδηλώνουν έντονα ότι πιθανότατα δεν μπορούμε να αποδίδουμε την αύξηση του σωματικού βάρους στη μέση ηλικία στον επιβραδυνόμενο μεταβολισμό.

Πως μπορούμε να προωθήσουμε τη διαχείριση βάρους σε όλη τη διάρκεια της ζωής μας;

Πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι υπάρχουν μεμονωμένες παραλλαγές στην ενεργειακή δαπάνη που μπορεί να επηρεάσουν την τροχιά βάρους ενός ατόμου ή την απόκριση στις στρατηγικές διαχείρισης βάρους. Ωστόσο, τα ευρήματα της μελέτης δεν αναιρούν την τρέχουσα κατανόησή μας για το πώς να επιτύχουμε και να διατηρήσουμε ένα υγιές βάρος σε όλη τη ζωή. Τα στοιχεία εξακολουθούν να υποστηρίζουν σθεναρά:

-μια υγιεινή, ισορροπημένη διατροφή που αποτελείται κυρίως από φρούτα, λαχανικά, άπαχη πρωτεΐνη και δημητριακά ολικής αλέσεως
-διατήρηση ενός ενεργού τρόπου ζωής με στόχο τουλάχιστον 150 λεπτά σωματικής δραστηριότητας την εβδομάδα, συμπεριλαμβανομένης της προπόνησης/ ενδυνάμωσης για την αύξηση ή τη       —διατήρηση της άλιπης μυϊκής μάζας
-επαρκή ανάπαυση, η οποία για τα περισσότερα άτομα είναι επτά έως οκτώ ώρες ύπνου καθημερινά
-διαχείριση του άγχους μέσω της επίγνωσης, του διαλογισμού ή άλλων χαλαρωτικών δραστηριοτήτων.

 

Πηγή: health.harvard.edu

 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.