αναίμακτη Tag

Η βλεφαρόπτωση αλλά και η εμφάνιση χαλάρωσης του δέρματος γενικά είναι συνυφασμένες με την ηλικία. Συχνά οι γυναίκες κυρίως μετά τα 40 παραπονούνται για τα προβλήματα αυτά, αναζητώντας παράλληλα λύσεις όσο το δυνατόν ανώδυνες και λιγότερο επεμβατικές. Οι νέες μέθοδοι που αναπτύσσονται είναι όλο και περισσότερο...